ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
tel. +48 42 205 58 71
fax. +48 42 205 58 73

 

Praca w zarządzie

Krajowy Rejestr Długów

 

Ogłoszenia o naborze do pracy w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzctwa Łódzkiego

Zarząd Nieruchomości Wojewódzctwa Łódzkiego w Łodzi uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZNWŁ, żę w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska umieszczane będą poniżej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, 91-427 Łódź, ul.Kamińskiego 7/9.

Ze względu na procedurę naboru wynikającą z obowiązujących przepisów art. 3a – art. 3e ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie przyjmował oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZNWŁ.

Tym samym prosimy o nie składanie, bądź nie przesyłanie do ZNWŁ w Łodzi swoich ofert o pracę w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem na dane, wolne stanowisko urzędnicze. Oferty złożone a niezwiązane z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze, nie nie będą wykorzystane w procesie naboru pracowników i będą podlegały zwrotowi.

Jednocześnie, w przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi swoich ofert pisemnie w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

 

Ogłoszenia o rekrutacji zgłoszone przez
Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego:     
2015-12-21 Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko :
Naczelnika ds. Inwestycji i Remontów
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru : ZNWŁ/OPiP/BIP/04/2015

Treść ogłoszenia Wynik naboru

2016-01-08
16:00
2015-07-28 M a r s z a ł e k   W o j e w ó d z t w a   Ł ó d z k i e g o
ogłasza nabór kandydatów do pracy w
Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego
z siedzibą w Łodzi ul.Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź
na stanowisko:
Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru : 001/ZNWŁ/001/VII/2015

Treść ogłoszenia, Oświadczenie, Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

2015-08-12
16:00

 

2015-07-24 Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko :
Referenta ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru : ZNWŁ/OPiP/BIP/3/2015

Treść ogłoszenia Wynik naboru

2015-08-07
16:00

2015-07-24

Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko :
Referenta ds. Eksploatacji
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 2 etaty - pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru : ZNWŁ/OPiP/BIP/2/2015

Treść ogłoszenia Wynik naboru

2015-08-07
16:00
2015-03-06 Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko :
Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru : ZNWŁ/OPiP/BIP/1/2015

Treść ogłoszenia Wynik naboru

2015-03-18
16:00