ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
tel. +48 42 205 58 71
fax. +48 42 205 58 73

 

Zamówienia publiczne

Krajowy Rejestr Długów

 

       
2015-11-04 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu (html)

2015-11-19
12:00
Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf


 
2015-10-28

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przetarg nieograniczony – usługi – sprzątanie nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (pdf)

2015-12-03
10:00

Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf

2015-10-21 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przetarg nieograniczony – usługi – ochrona osób i mienia

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

2015-11-27
10:00

Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf 

2015-10-20 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w budynku przy ul.Senatorskiej 10 w Skierniewicach

Ogłoszenie o zamówieniu (html)

2015-11-04
12:00

Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf


 

2015-09-18 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przetarg nieograniczony – Dostawy – Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu (html)

2015-09-30
12:00
Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf

 
2015-05-07 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane w budynkach zarządzanych przez ZNWŁ.

Ogłoszenie o zamówieniu (html)

2015-05-25
10:00
Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf

 
 2015-04-24  Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane – Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu (html)

2015-05-11
12:00
Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf